NHÂN VIÊN THỜI VỤ TẾT 2021

  • Cửa hàng Lê Văn Khương
Thời gian: 27/12 – 5/1
Ca làm việc: 11h – 21h (10 tiếng)
Số lượng: 1
 
  • Cửa hàng Tô Ngọc Vân
Thời gian: từ ngày 20/12
Ca làm việc: ca full 10 tiếng hoặc ca gãy (liên hệ)
Số lượng: 1 Nam
 
  • Cửa hàng Nguyễn Ảnh Thủ
Thời gian: từ ngày 6/1 – 10/1
Ca làm việc: 10h – 20h (10 tiếng)
Số lượng: 1
 
  • Cửa hàng Đỗ Xuân Hợp
Thời gian: ngày 26 – 27 – 28/12  
Ca làm việc: ca full 10 tiếng hoặc ca gãy (liên hệ)
Số lượng: 2
 
  • Cửa hàng Nơ Trang Long
Thời gian: ngày 5/1 – 10/1
Ca làm việc: 11h – 21h (10 tiếng)
Số lượng: 1
 
  • Các khu vực khác (liên hệ):
Thời gian: ngày 29/12 – 5/1
Ca làm việc: 10h – 20h (10 tiếng)
Số lượng: 6
  • Lương:
30 – 1 – 2 – 3 – 4/1/2020 âm lịch: 50k/h
27 – 28 – 29 – 5 – 6 – 7/1/2020 âm lịch: 35k/h
Các ngày khác: 20k/h


Liên hệ: 0903781900  - nguyenlanh3232@gmail.com để nộp hồ sơ ứng tuyển

 
 
Bình luận

Bài viết khác